BLI VOLONTÄR OCH VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Engagemang är en av IMs grundprinciper. Vårt arbete är möjligt tack vare det samlade
engagemanget hos människor runt om i världen. Hos oss kan du göra insatser både i Sverige och utomlands.

Läs mer om att bli volontär här: